Łódzkie Stowarzyszenie Hodowców Kanarków i Ptaków Ozdobnych

Statut ŁSHKiPO

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

Strona w budowie... Zapraszamy wkrótce.

                                      S  T  A  T  U  T

ŁÓDZKIEGO STOWARZYSZENIA HODOWCÓW KANARKÓW i PTAKÓW OZDOBNYCH

 

                                               ROZDZIAŁ  I

NAZWA I SIEDZIBA STOWARZYSZENIA, TEREN DZIAŁALNOŚCI I CHARAKTER PRAWNY

                                                         & 1

Stowarzyszenie nosi nazwę : Łódzkie Stowarzyszenie Hodowców Kanarków i Ptaków Ozdobnych w dalszych paragrafach zwane w skrócie  ŁSHKiPO.

                                                         & 2

ŁSHKiPO jest organizacją społeczną zrzeszającą osoby interesujące się:

    1. hodowlą ptaków ozdobnych i śpiewających (np. papużek,kanarków i innych) nie występujących na terenie Rzeczypospolitej Polski.

    2. ochrona ptaków w ich środowisku naturalnym.

                                                          & 3

Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą Zarządu Stowarzyszenia jest miasto Łódz.

                                                          & 4

ŁSHKiPO posiada osobowość prawną  i jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym zgodnie z obowiązującymi przepisami.

                                                          & 5

Stowarzyszenie używa pieczęci okrągłej i podłużnej,których treśc i wzór każdorazowo ustali Zarząd ŁSHKiPO.

                                                          & 6

Stowarzyszenie jest uprawnione do używania własnych odznak organizacyjnych ze skrótem nazwy ŁSHKiPO zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

                                                          & 7

Stowarzyszenie może być członkiem Międzynarodowej Federacji Ornitologicznej C.O.M. (Confederation Ornithologione Mondiale) .

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]Zaloguj się: hasło? »

Newsletter: więcej »

Łódzkie Stowarzyszenie
Hodowców Kanarków i Ptaków Ozdobnych

90-257 Łódz; ul. Traugutta 18, Ł.D.K.

prezes.lshkipo@wp.pl

adres do korespondencji:

ŁSHKiPO

Copyright © 2011-2023, ŁSHKiPO

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie oraz rozpowszechnianie zamieszczonych
na tej stronie tekstów oraz zdjęć bez zgody autorów
jest zabronione.