Łódzkie Stowarzyszenie Hodowców Kanarków i Ptaków Ozdobnych

Statut ŁSHKiPO

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

                                                 ROZDZIAŁ  II

                      CELE I FORMY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA 

                                                          & 8

Celem Stowarzyszenia w szczególności jest :

    1. upowszechnianie hodowli ptaków ozdobnych i śpiewających wśród szerokich rzesz społeczeństwa, posługujących się przy tym metodami dozwolonymi przez obowiązujące prawo;

    2. propagowanie hodoowli ptaków, których liczba katastrofalnie się zmniejsza z uwagi na gwałtownie postępującą degradację środowiska naturalnego;

    3. nadzór nad racjonalną hodowlą i udzielanie porad fachowych;

    4. ułatwianie hodowcom zakupu materiału zarodowego za granicą ;

    5. czuwanie nad zachowaniem należytego poziomu moralnego i wychowawczego wśród ŁSHKiP; 

    6. wydawanie czasopism i literatury fachowej;

    7. zaopatrywanie członków STOWARZYSZENIA w obrączki rodowe, które mają zastrzeżony znak: Litery PL, sygnium hodowcy (pierwszą literę nazwiska) oraz numer obrączki i rok hodowlany, który określa wiek ptaka;

    8. zaopatrzenie członków w akcesoria hodowlane oraz ułatwienia nabycia pożywienia dla ptaków.

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]Zaloguj się: hasło? »

Newsletter: więcej »

Łódzkie Stowarzyszenie
Hodowców Kanarków i Ptaków Ozdobnych

90-257 Łódz; ul. Traugutta 18, Ł.D.K.

prezes.lshkipo@wp.pl

adres do korespondencji:

ŁSHKiPO

Copyright © 2011-2024, ŁSHKiPO

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie oraz rozpowszechnianie zamieszczonych
na tej stronie tekstów oraz zdjęć bez zgody autorów
jest zabronione.