Łódzkie Stowarzyszenie Hodowców Kanarków i Ptaków Ozdobnych

Statut ŁSHKiPO

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

                                                       & 9

ŁSHKiPO utrzymuje łączność w dziedzinach organizacyjnych i fachowych z władzami państwowymi i organizacjami społecznymi.

                                                       & 10

Stowarzyszenie organizuje dla swoich członków coroczne konkursy i wystawy ptaków.

                                                        & 11

ŁSHKiPO bierze udział w konkursach i wystawach ptaków organizowanych przez pokrewne związki krojowe i zagraniczne oraz organizuje krajowe i międzynarodowe konkursy i wystawy.

                                                        & 12

Dla realizacji zadań statutowych ŁSHKiPO organizuje zgromadzenia, kursy szkoleniowe i odczyty odnośnie przestrzegania właściwej etyki hodowlanej i prawidłowego funkcjonowania Stowarzyszenia.

                                                        & 13

Stowarzyszenie opiera swoją działalnośc na pracy społecznej członków.

 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]Zaloguj się: hasło? »

Newsletter: więcej »

Łódzkie Stowarzyszenie
Hodowców Kanarków i Ptaków Ozdobnych

90-257 Łódz; ul. Traugutta 18, Ł.D.K.

prezes.lshkipo@wp.pl

adres do korespondencji:

ŁSHKiPO

Copyright © 2011-2024, ŁSHKiPO

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie oraz rozpowszechnianie zamieszczonych
na tej stronie tekstów oraz zdjęć bez zgody autorów
jest zabronione.