Łódzkie Stowarzyszenie Hodowców Kanarków i Ptaków Ozdobnych

MISTRZOSTWA ZIEMI ŁÓDZKIEJ 2011 REGULAMIN


[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

Regulamin MISTRZOSTW ZIEMI ŁÓDZKIEJ 2011

OGÓLNY REGULAMIN KONKURSÓW I WYSTAW

POLSKIEJ FEDERACJI ORNITOLOGICZNEJ

REGULAMIN KONKURSÓW

                                     Rozdział 1

                              Rodzaje i cele konkursów

1.1.Stowarzyszenia należące do Polskiej Federacji Ornitologicznej (PFO) organizuje pod jej patronatem konkursy o następujących rangach:

   b)ornitologiczne mistrzostwa regionu (np. Mistrzostwa Śląska, Mistrzostwa Pomorza, Mistrzostwa Ziemi Łódzkiej itp.)

1.2.Celem konkursów jest:

   a)przegląd osiągnięć hodowlanych zarówno indywidualnych członków PFO jak i organizacji w zakresie awifauny w danym roku kalendarzowym,

   b)wyłonienie kolekcji mistrzowskich w danych klasach ptaków,

   c)wyróżnienie najlepszych hodowców w Polsce poprzez przyznanie odpowiedniej do rangi mistrzostw (np.:Mistrz Polski:, :Mistrz Śląska:, : Mistrz Ziemi Łódzkiej:) i nagród.

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

Łódzkie Stowarzyszenie
Hodowców Kanarków i Ptaków Ozdobnych

90-257 Łódz; ul. Traugutta 18, Ł.D.K.

prezes.lshkipo@wp.pl

adres do korespondencji:

ŁSHKiPO

Copyright © 2011-2024, ŁSHKiPO

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie oraz rozpowszechnianie zamieszczonych
na tej stronie tekstów oraz zdjęć bez zgody autorów
jest zabronione.