Łódzkie Stowarzyszenie Hodowców Kanarków i Ptaków Ozdobnych

MISTRZOSTWA ZIEMI ŁÓDZKIEJ 2011 REGULAMIN


[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

                                 Rozdział 6

                         Obowiązki organizatora konkursu

6.1.Organizator konkursu ma obowiązek sprawdzenia przyjmowanych ptaków pod względem zdrowotnym.

6.2.Organizator przyjmuje ptaki od hodowcy i przejmuje za nie odpowiedzialność przez cały okres konkursu.

6.3.Organizator powinien zapewnić odpowiednie pomieszczenie dla:

a)komisji rejestracyjnej,

b)oddzielenie dla każdego zespołu sędziów do oceny śpiewu kanarków harceńskich,wodnotokowych i timbradosów,

c)zespołu sędziów do oceny kanarków kolorowych,

d)zespołu sędziów do oceny kanarków kształtnych,

e)zespołu sędziów do oceny egzotyki.

6.4.Pomieszczenie do oceny ptaków sekcji A, B i C powinno mieć odpowiednie oświetlenie sztuczne.

6.5.Pomieszczenie dla ptaków sekcji D-J powinno mieć odpowiednie światło dzienne,albo odpowiednie stoły ze sztucznym światłem.

6.6.Dla oceny ptaków sekcji K-P pomieszczenie powinno mieć odpowiednie światło dzienne uzupełnione światłym sztucznym.

6.7.Temperatura pomieszczeń, w których odbywa się ocena powinna mieścić się w granicach 18-24C.

6.8.Organizator zapewnia dostarczenie ptakom odpowiedniej karmy i wody w odpowiedniej ilości przez cały trwania wystawy.

6.9.Obsługa ptaków odbywa się po godzinie 18.30 wieczorem i do 8.00 rano.

6.10.Organizator tworzy, w zależności od potrzeb samodzielnie lub łacznie następujące komisje do obsługi konkursu.

a)komisja rejestracyjna(przyjmowanie,rejestracja i wydawanie ptaków),

b)komisja obsługi(przenoszenie,odnoszenie klatek dla zespołów sędziowskich),

c)komisja opracowanie wyników konkursu,

d)komisja porządkowa(karmienie,pojenie,czyszczenie klatek i sprzątanie sali),

e)komisja ochrony(utrzymanie porządku i bezpieczeństwa),

f)komisja konkursowa kanarków harceńskich,wodnotokowych i timbradosów.

6.11.Członkowie komisji do obsługi konkursu powinni wyróżniać się strojem lub identyfikatorem.

6.12.Po zakończeniu oceny ptaków w danej klasie konkursowej sędziowie ustalają w protokole sędziowskim kolejności zajętych miejsc.

6.13.Wprzypadku zachorowania ptaka(stwierdzonego przez lekarz weterynarza) w czasie trwania konkursu organizator wydaje zezwolenie na wycofanie go z mistrzostw.

6.14.Organizator odpowiada za kradzież i za padnięcie ptaka w trakcie konkursu.W przypadku zaistnienia takich zdarzeń organizator wypłaca właścicielowi ptaka odszkodowanie w wysokości średniej ceny rynkowej.Sytuacje sporne roztrzyga organizator.

6.15.Organizator powinien wydać katalog konkursu w trakcie trwania wystawy.

6.16.Nie dopuszcza się łączenie ras ptaków w tzw. :klasy konkursowe".

6.17.Obowiązujący wykaz sekcji i klas ptaków Światowej Konfederacji Ornitologicznej (COM) Rada Federacji ogłasza na stronie internetowej PFO.

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

Łódzkie Stowarzyszenie
Hodowców Kanarków i Ptaków Ozdobnych

90-257 Łódz; ul. Traugutta 18, Ł.D.K.

prezes.lshkipo@wp.pl

adres do korespondencji:

ŁSHKiPO

Copyright © 2011-2023, ŁSHKiPO

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie oraz rozpowszechnianie zamieszczonych
na tej stronie tekstów oraz zdjęć bez zgody autorów
jest zabronione.