Łódzkie Stowarzyszenie Hodowców Kanarków i Ptaków Ozdobnych

MISTRZOSTWA ZIEMI ŁÓDZKIEJ 2011 REGULAMIN


[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

                                    Rozdział 4

                             Organizacja mistrzostw regionalnych

4.1.Organizacja mistrzostw regionalnych przyznawana jest stowarzyszeniom na podstawie ofert stowarzyszeń na ich organizację.

4.2.Ubieganie się o organizacje mistrzostw regionalnych obowiązują:

a) pisemne zgłoszenie oferty w termine do 30 września roku poprzedzającego konkurs,

b) podanie terminu proponowanego konkursu (zalecany termin dwa tygodnie przed OMP),

c) przedstawienie miejsca na konkurs:charakterystyka pomieszczeń do oceny i wystawy,rezerwacja terminu wynajęcia na organizacje mistrzostw,

d)przedstawienie kosztorysu imprezy.

e)określenie żródeł finansowania konkursu,

f)określenie sposobu utrzymania porzadku i bezpieczeństwa,

g)określenie sposobu opieki nad ptakami oraz nadzoru weterynajnego,

h)podanie składu komitetu organizacyjnego z danymi kontaktowymi jego przewodniczącego,

i)przedstawienie bazy hotelowej i gastronomicznej dla hodowców.

4.3.Prawo do organizacji mistrzostw regionalnych przyznaje komisja złożona z członków Rady Federacji po rozpatrzeniu wszystkich zgłoszeń złożonych w terminie.

                                 Rozdział 5

                            Obsługa   konkursu

5.1.Ocenę ptaków w konkursach prowadzą sędziowie PFO oraz zaproszeni sędziowie zagraniczni.

5.2.Sędziowie oceniający ptaki mogą brać udział w konkursie tylko w przypadku nie oceniania własnych ptaków.

5.3.Na konkursy organizowane przez stowarzyszenia i oddziały stowarzyszeń oraz konkursy regionalne i specjalistyczne sędziów typuje Sekcja Sędziów Rady Federacji na zaproszenie organizatora konkursu.

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

Łódzkie Stowarzyszenie
Hodowców Kanarków i Ptaków Ozdobnych

90-257 Łódz; ul. Traugutta 18, Ł.D.K.

prezes.lshkipo@wp.pl

adres do korespondencji:

ŁSHKiPO

Copyright © 2011-2024, ŁSHKiPO

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie oraz rozpowszechnianie zamieszczonych
na tej stronie tekstów oraz zdjęć bez zgody autorów
jest zabronione.