Łódzkie Stowarzyszenie Hodowców Kanarków i Ptaków Ozdobnych


Łódzkie Stowarzyszenie Hodowców Kanarków i Ptaków Ozdobnych jest kontynuatorem tradycji Koła Hodowców Kanarków Śpiewających "CANARIA", które powstało w Łodzi w 1924 roku. Obecnie zrzesza hodowców którzy hodują kilka ras kanarków, papug, różne gatunki egzotyki oraz wiele innych gatunków ptaków.

HISTORIA

W dniu 7 marca 1973 r. na posiedzeniu plenarnym Zarządu Łódzkiego Oddziału PZHK w Łodzi przy ul. Kilińskiego 43 - powierzono kol. Jerzemu Wolskiemu zredagowanie kroniki, która możliwie w wiernym zarysie odtworzyłaby historię kanarczarstwa łódzkiego na przestrzeni lat  1924 - 1974.

Kronika bedzie obrazem dorobku i działalności oddziału w/w latach natomiast od 1975 zajmować się będzie na bieżąco godnymi zanotowania wydarzeniami Łódzkiego Oddziału PZHK.  Przewodniczył temu posiedzeniu - prezes kol. Zbigniew Malinowski gorący zwolennik narodzin kroniki.

Od autora:
Podejmując sie opracowania kroniki autor zdaje sobie sprawę z niedoskonałości swojej pracy i bedzie wdzięczny za uwagi i uzupełnienia do ewentualnej korekty. Termin naniesienia uzupełnień i korekty upływa z dniem 30 czerwca 1975 r. po w/w okresie kronikę uważać bedziemy jako wewnętrzne żródło historii łódzkiego kanarczarstwa.  Redaktor przeprasza byłych kolegów hodowców zrzeszonych jak i sympatyków naszego związku, którzy swą rzetelną i oddana pracą dla rozwoju łódzkiego kanarczarstwa zasłużyli na wspomnienie w naszej kronice lecz ze względu na brak zapisów i niedostateczną ludzką pamięć zostali pominięci.

Łódż, styczeń 1974 r.Zaloguj się: hasło? »

Newsletter: więcej »

Łódzkie Stowarzyszenie
Hodowców Kanarków i Ptaków Ozdobnych

90-257 Łódz; ul. Traugutta 18, Ł.D.K.

prezes.lshkipo@wp.pl

adres do korespondencji:

ŁSHKiPO

Copyright © 2011-2024, ŁSHKiPO

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie oraz rozpowszechnianie zamieszczonych
na tej stronie tekstów oraz zdjęć bez zgody autorów
jest zabronione.