Łódzkie Stowarzyszenie Hodowców Kanarków i Ptaków Ozdobnych

Historia 1945 - 1964

Po drugiej wojnie światowej przystąpiono niezwłocznie do wznowienia działalności Łódzkiego Związku "Canaria" (w zamian przedwojennego "Kanarka" powstaje powojenna "Canaria").

W roku 1946 Łódzki Związek Hodowców "Canaria" wstępuje w zorganizowany związek, który działa w oparciu o przepisy Władz Centralnych i regulaminy wewnętrzne. Łódz włączona jest pod Okręg - Poznań. Prezesem na przestrzeni lat: 1946 - 1960 jest kol. Adam Szafrański. Odział Hodowców Kanarków w Łodzi liczył około 18 członków.

Po drugiej wojnie światowej w roku 1951 odbył się I-szy Łódzki Konkurs w klasie kanarków śpiewających. W/w konkurs odbył się w prywatnym mieszkaniu kol. Bronisława Joachimiaka przy ul. Kątnej.

W roku 1952 nastąpiła zmiana, Oddział Łódzki PZHK podlega "Centralnemu Związkowi Hodowców Kanarków w Katowicach". Terenem działalności Centralnego Związku jest obszar całej Polski.

Rok 1954 był rokiem szczęśliwym dla hodowców Łódzkich, na Mistrzostwach Polski w Gdańsku kol. Adam Szafrański z ilością 337 pkt. został Mistrzem Polski. Było to pierwsze historyczne zwycięstwo łódzkiego hodowcy w Mistrzostwach Polski.

W roku 1956 powstaje Drugi Oddział PZHK w Łodzi przy ulicy Zgierskiej 17.

Rok 1960-1961 to rok obfity w wydarzenia. Mistrzostwa Polski odbywają się w Łodzi (styczeń 1961 r.). Mistrzem Polski został kol. M.Śliczniok z Gliwic - 338 pkt. za rok 1960.

Po 15 latach piastowania prezesury przez kol. A.Szafrańskiego funkcje w nowym zarządzie przejmują koledzy: Prezes - Teodor Bitner, w/p.- Stefan Kolinko, sekretarz - Zbigniew Malinowski, skarbnik - Edward Wendołowski. Łódzki Oddział PZHK liczył 68 członków.

Mistrzostwa Polski w roku 1961 odbywają się w Krakowie i znowu zwycięstwo, Mistrzem Polski zostaje kol. Teodor Bitner z Łodzi - 337 pkt. a I Wicemistrzem kol. Bogdan Niedzielski z Łodzi - 336 pkt.

W roku 1961 Łódzki Oddział PZHK rozpoczął skup kanarków na eksport. Pierwszy skup to - 150 samczyków , 50 samiczek. Z każdym następnym rokiem eksport łódzkich kanarków zwiększa sie i roku 1973 osąga: 1310 sztuk kanarków śpiewających, 315 sztuk kanarków kolorowych. Od roku 1961 do roku 1965 eksportem łódzkich kanarków zajmowała się Warszawa. Głównymi odbiorcami są: Anglia, Holandia, Włochy i inne kraje.

Na zebraniu ogólnym w dniu 4 marca 1962 roku następuje połączenie trzech Łódzkich Oddziałów PZHK w skutek tego następują zmiany w zarządach.

Skład zarządu w roku 1963: Prezes - Zbigniew Malinowski, w/p - Antoni Kolanowski, sekretarz - Edward Wendołowski, skarbnik - Bronisława Różańska.
Łódzki Oddział PZHK liczy 126 członków. W roku 1964 zmienili sie członkowie, nowi: sekretarz - Bronisław Joachimiak, skarbnik - Jan Straczewski.

Rok 1964 to udany rok dla hodowców Łódzkich. Mistrzem Łodzi - kol. Teodor Bitner 351 pkt., Mistrzem Polski - kol. Teodor Bitner 345 pkt. ŁódĹş.Zaloguj się: hasło? »

Newsletter: więcej »

Łódzkie Stowarzyszenie
Hodowców Kanarków i Ptaków Ozdobnych

90-257 Łódz; ul. Traugutta 18, Ł.D.K.

prezes.lshkipo@wp.pl

adres do korespondencji:

ŁSHKiPO

Copyright © 2011-2024, ŁSHKiPO

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie oraz rozpowszechnianie zamieszczonych
na tej stronie tekstów oraz zdjęć bez zgody autorów
jest zabronione.