Łódzkie Stowarzyszenie Hodowców Kanarków i Ptaków Ozdobnych

Historia 1924 - 1938

Krótka historia kanarczarstwa w Polsce wg.książki Nasze hobby "Kanarki" Wł. Świeżego, Warszawa 1970 r.

KANARCZARSTWO W POLSCE

Aleksander Brukner w swojej Encyklopedii Staropolskiej podał w haśle "ptasznictwo" (t.II, s.323), że w Polsce kanarki znajdowały się już wieku XVIII w Białej Podlaskiej i w zamku ks. Anny z Sanguszków Radziwiłłowej. Nie były to jednak ptaki rasy harceńskiej, gdyż te zostały sprowadzone do naszego kraju dopiero w XIX stuleciu. Pierwsze hodowle, powstały w Poznaniu i na Śląsku, prowadzone na wzór hodowli niemieckich, były nieliczne i przeważnie nieumiejętnie prowadzone.

Powszechniejsze zainteresowanie naszym śpiewakiem i jego hodowlą przejawiło się dopiero po pierwszej wojnie światowej, czego dowodem były zawiązane w tym czasie organizacje zrzeszające hodowców.

W 1926 r. powstał Centralny Zarząd Hodowców Kanarków z siedzibą najpierw w Warszawie a potem w Poznaniu. Celem tej organizacji, istniejącej do II wojny światowej, była działalność zmierzająca do udzielenia fachowej pomocy zrzeszonym członkom, organizowanie konkursów, wystaw itp.

W 1921 r. napisana i wydana została przez autora niniejszej pracy pierwsza polska książka o hodowli kanarków pt. "Kanarek i sposób jego hodowania" (wznowiona w 1957 r. przez Państw. Wyd. Rol. i Leśne). W 1924-1928 wszystkie praktyczne spostrzeżenia hodowlane i sprawy organizacyjne dotyczace hodowli kanarków ogłaszane były w tygodniku "Polski Drób", wychodzący w Warszawie pod redakcją A.Zacharskiego i M.Trybulskiego. W 1928 r. zaczął wychodzić dwutygodnik "Kanarek i Ptactwo Ozdobne Śpiewające" pod redakcją autora niniejszej książki. Pismo to stało się organem Centralnego Związku Hodowców Kanarków, który w 1936 r. rozpoczął także wydawanie miesięcznika "Canaria Polska".

Rok 1924 wpisał się złotymi zgłoskami do kroniki Hodowców Kanarków w Łodzi w tym też roku niezrzeszeni hodowcy "złotego ptaszka" postanawiają utworzyć towarzystwo lokalne łódzkich hodowców po nazwą Łódzkie Stowarzyszenie Hodowców Kanarków "KANAREK" pierwszy prezesem stowarzyszenia został kol.Wacław Gapiński. Niestety w roku 1929 następuje podział, szereg kolegów z macierzystego "Kanarka" przechodzi do nowo utworzonej "Canarii". W ten sposób od 1929 r. działają dwa łódzkie związki hodowców kanarków "Kanarek" i "Canaria" .

W roku 1935 następuje zjednoczenie obydwóch związków - powstaje Odział CHK "Kanarek" w Łodzi. Prezesem zostaje kol. Wacław Gapiński.

W roku 1936 w oddziale CHK w Łodzi w dniu 17 grudnia odbyła się ekspertyza kolekcji kanarków z następującym wynikiem:
W klasie własnego chowu:
I. nagrodę zdobył wystawca E.Góhlitz 321 punktów. Złoty medal CHK. Turkoty dęte 6 i 7, basy po 6, szokle 2 i 3, flety po 4 pkt.
II. nagroda 300 pkt. mały złoty medal CHK wystawca A.Szafrański.
III. nagrodę 288pkt. zdobył J.Bartosz.
W klasie powszechnej I. nagroda 333 pkt. E.Góhlitz,
II. nagroda 315 pkt. A.Szafrański,
III. nagroda 303 pkt. A.Stainka.

Mistrzowie Łodzi w konkursach lokolnych w latach 1931-1938:
1931 - kol. M.Fornalski,
1932 - kol. E.Góhlitz,
1933 - kol. J.Nowak,
1934 - kol. Mirowski,
1935 - kol. A.Szafrański,
1936 - kol. E.Góhlitz,
1937 - kol. R.Keller,
1938 - kol. R.Keller.

W roku 1938 odbył się ostatni konkurs przed II-gą wojną światową.Zaloguj się: hasło? »

Newsletter: więcej »

Łódzkie Stowarzyszenie
Hodowców Kanarków i Ptaków Ozdobnych

90-257 Łódz; ul. Traugutta 18, Ł.D.K.

prezes.lshkipo@wp.pl

adres do korespondencji:

ŁSHKiPO

Copyright © 2011-2023, ŁSHKiPO

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie oraz rozpowszechnianie zamieszczonych
na tej stronie tekstów oraz zdjęć bez zgody autorów
jest zabronione.