Łódzkie Stowarzyszenie Hodowców Kanarków i Ptaków Ozdobnych

Wg hodowanych ptaków

Kanarki Harceńskie                            

Jaśniak Franciszek         J 051                              

Jezierski Krzysztof         J 009

Surowiecki Wiesław       S 040

Żurkowski Tadeusz        Ż 011

Timbrado Hiszpańskie

Hudzik Edward               H 004

 Zaloguj się: hasło? »

Newsletter: więcej »

Łódzkie Stowarzyszenie
Hodowców Kanarków i Ptaków Ozdobnych

90-257 Łódz; ul. Traugutta 18, Ł.D.K.

prezes.lshkipo@wp.pl

adres do korespondencji:

ŁSHKiPO

Copyright © 2011-2023, ŁSHKiPO

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie oraz rozpowszechnianie zamieszczonych
na tej stronie tekstów oraz zdjęć bez zgody autorów
jest zabronione.