Łódzkie Stowarzyszenie Hodowców Kanarków i Ptaków Ozdobnych

Przygotowanie kanarków harceńskich do oceny na śpiew


 

Okres hodowlany już minął i teraz każdy hodowca przystępuje do rozdzielenia samczyków do osobnych klatek szkoleniowych.Musimy zdawać sobie sprawę z tego,że młode samczyki otrzymały po swoich rodzicach nie tylko cechy fizyczne ale również inklinację do śpiewu i dlatego należy posegregować je według wysokości tonacji przenoszonych melodii. Bez odpowiedniego ćwiczenia, opieki i nauki samczyki nawet wybitne- mogą swych zdolności wokalnych nie rozwinąć i pozostać ptaszkami średnimi w śpiewie. Ptaki o głębokich turach głównych, przeprowadzające swój śpiew bezbłędnie, o melodi zwartej mają szanse na zdobycie dla kolekcji najwyższej punktacji. Wiele trudu trzeba włożyć w szkolenie samczyków jeżeli się chce dobrać i wprowadzić kolekcję na premiowane wszystkich szczebli.

Powodzenie w nadchodzących premiowanych zależy więc od wielu czynników poprzedzających zawody kolekcji o uzyskanie lepszego miejsca w śpiewie. Hodowca powinien więc zawczasu zająć sie młodymi samczykami, zwracając uwagę na: 

-dostateczne wczesne odsadzenie młodych samczyków i umieszczenie ich w innym pomiesczeniu aniżeli samiczki,

-odpowiednie w czasie (nie póżne) rozdzielenie samczyków w klateczkach szkoleniowych ( nie należy mylić klatek szkoleniowych z klatkami wystawowymi),

-to, by klateczki szkoleniowe z samczykami przenoszącymi śpiew o tej samej, podobnej tonacji umieszczać w zwartej grupie np. na tej samej półce lub lepiej w tym samym pokoju,

-umiętne kształcenie śpiewu młodych samczyków poprzez dobór odpowiedniego "nauczyciela" to jest samczyka starszego o pokrewnym i bezbłędnym śpiewie,

-podanie odpowiedniego dobrego pokarmu, regularnie i jednolite karmienie samczyków w czasie nauki śpiewu,

-to, by przystąpić do ćwiczenia odpowiednio wyszkolonych ptaszków już w zestawie kolekcji na 2 do 3 tygodni przed premiowaniem.

Gdy młode samczyki w klatce wylotowej rozpoczynają swe próby śpiewu, wtedy bezwarunkowo należy wyłowić je i umieścić w innym pokoju, tak aby nie słyszały samiczek. Początkowo mogą sobie nawzajem przeszkadzać w czasie prób śpiewu, wychwytujemy ptaszki agresymne i od razu umieszczamy je w odzielnych klatkach. Już będąc w klatce wylotowej młode samczyki powinny słyszeć głos starego o bezbłędnym śpiewie. Dlatego wskazanym jest umieścić w jak najbliższej odległości od młodych samczyków starszego przynoszącego tury wyrażne i zwarte. Pamiętajmy o tym, że czym wcześniej rozpoczniemy szkolenie tym lepsze osiągniemy tego szkolenia rezultaty. Kto nie posiada bezbłęnie śpiewającego starszego ptaszka, ten niechaj zrezygnuje z "nauczyciela" i niech rozpoczyna szkolenie bez jego pomocy. Na temat terminu odsadzania młodych samczyków do klatek szkoleniowych są zdania podzielone. Słuszność leży jak zwykle w złotym środku bo trzeba i zadbać o rozwój fizyczny ptaków ale i o śpiewie nie można zapominać. Aby pogodzić jedno z drugim - pozostawiamy młode samczyki do 15 września w klatce lotnej,ale jak zaznaczyłem oddzielone od samiczek i w oddzielnym pokju.

Koniec września-początek pażdziernika rozsadzamy młode samce do klatek szkoleniowych. W regale ustawiamy klatki obok siebie, nie przedzielamy klatek ptaki muszą się widzieć, po tygodniu przedzielamy klatki przegrodami, do nauki śpiewu najlepszy nauczyciel jest nim ojciec lub dziadek, nauczyciel musi mieć śpiew nienaganny .Przez pierwsze 3-4 tygodnie muszą mieć pełne światło, kiedy już wszystkie śpiewają, zaczynamy stopniowo przyciemniać pomieszczenie najlepiej całe.Przez tydzień,codziennie wpuszczamy mniej światła, aż osiągniemy półmrok, z czasem pomimo półmroku kanarki będą śpiewały. W tedy ich śpiew staje się spokojniejszy i głębszy.Wystawiamy ptaki i zapalamy sztuczne światło, w ten sposób zmuszamy je do śpiewu i przyzwyczajamy żeby śpiewały przy sztucznym świetle. Wybieramy kolekcje 4 ptaki i przepuszczamy do klatek wystawowych na 7 dni przed konkursem. Śpiew kanarków regulujemy światłem i karmą. Podczas trenowania usuwamy ptaki o wadliwych turach do innego pomieszczenia.

Przed konkursem i wczasie jego trwania nie zmieniamy karmy. Po konkursie ptaki roztrenowujemy dajemy im codziennie więcej światła aż do przejścia na normalny czas.                                                                                                                 Zaloguj się: hasło? »

Newsletter: więcej »

Łódzkie Stowarzyszenie
Hodowców Kanarków i Ptaków Ozdobnych

90-257 Łódz; ul. Traugutta 18, Ł.D.K.

prezes.lshkipo@wp.pl

adres do korespondencji:

ŁSHKiPO

Copyright © 2011-2023, ŁSHKiPO

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie oraz rozpowszechnianie zamieszczonych
na tej stronie tekstów oraz zdjęć bez zgody autorów
jest zabronione.