Łódzkie Stowarzyszenie Hodowców Kanarków i Ptaków Ozdobnych

MISTRZOSTWA ZIEMI ŁÓDZKIEJ 2011 REGULAMIN


[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

                              Rozdział  10

            Organizacja konkursów dużej egzotyki

10.1.Konkursy dużej egzotyki połączone są z wystawami, a czasie których organizator ma obowiązek zapewnić warunki pozwalające wyeksponowć ocenione ptaki.

10.2.Do udziału w konkursach można zgłaszać nieograniczoną ilość ptaków, chyba że organizator ustali inaczej.

10.3.Zgłaszający ptaki do konkursu zobowiązany jest do:

a) umieszczenia ptaków w swoich klatkach lub wolierach,albo w klatkach przygotowanych przez organizatora.

b) czytelnego wypełnienia formularza zgłoszeniowego.

c) przyklejenia do kazdej klatki lub woliery numeru nadanego przez komisję przyjmująca ptaki,

d) ustawienia ptaków w wyznaczonym do tego celu pomieszczeniu.

10.4.Zgłaszający może pozostawić organizatorowi wystawy swój pokarm do karmienia ptaków.

10.5.Przyjmowanie ptaków odbywa się w dniu i w godzinah wyznaczonych przez organizatora.

10.6.Ocena ptaków rozpoczyna się w dniu następnym.

10.7.O kolejności oceniania ptaków w danej klasie decyduje sędzia.

10.8.Organizator musi zapewnić sędziemu odpowiednie warunki do oceny ptaków.

10.9.Po ocenie ptaków następuje przerwa organizacyjna, w czasie której na klatkach lub wolierach umieszcza się karty ocen zabezpieczone przed zabrudzeniem.W tym momencie kończy się część konkursowa i rozpoczyna część wystawowa.

10.11.Pkt.8.18-8.19 niniejszego regulaminu stosuje się odpowiednio.

                         Rozdział  11

                    Tytuły i nagrody

11.1.Zwycięzcy konkursów mistrzowskich w poszczególnych klasach ptaków otrzymują,stosownie do rangi konkursu,tytuły mistrzów, np. Mistrz Ziemi Łódzkiej. Zdobywcy drugiego i trzeciego miejsca otrzymują odpowiednio tytuły pierwszego lub drugiego wicemistrza.

11.2.We wszystkich konkursach przyjmuje się zasade nagradzania zdobywców trzech pierwszych miejsc w poszczególnych klasach kolekcji i pojedynczych ptaków.

11.3.Rozróżnia się dwa rodzaje nagród:

a)honorowe

b)rzeczowe

11.4.W konkursach mistrzowskich nogrodami honorowymi są puchar i medal. Wyróżnieniem honorowym jest dyplom.

11.5.We wszystkich konkursach organizatorzy i sponsorzy mogą fundować nagrody i wyróżnienia specjalne.Fundatorzy nagród mają prawo wzkazania zwycięskich kolekcji i pojedynczych ptaków, które chcą wyróżnic.

11.6.Wręczenie zwycięzcom nagród odbywa się uroczyście.

11.7.Nagrody rzeczowe przyznawane będą najlepszym kolekcjom i pojedynczym ptakom w zależności od ilości, stosownie do zajętyh miejsc.

                     

 

 

 

                                

                       

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

Łódzkie Stowarzyszenie
Hodowców Kanarków i Ptaków Ozdobnych

90-257 Łódz; ul. Traugutta 18, Ł.D.K.

prezes.lshkipo@wp.pl

adres do korespondencji:

ŁSHKiPO

Copyright © 2011-2023, ŁSHKiPO

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie oraz rozpowszechnianie zamieszczonych
na tej stronie tekstów oraz zdjęć bez zgody autorów
jest zabronione.