Łódzkie Stowarzyszenie Hodowców Kanarków i Ptaków Ozdobnych

MISTRZOSTWA ZIEMI ŁÓDZKIEJ 2011 REGULAMIN


[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

                                        Rozdział 7

                                   Organizacja konkursów

7.1,Podczas konkursów ptaki są oceniane zgodnie ze standartami COM lub PFO.

7.2.W ocenie ptaków podczas konkursu wszystkich rang obowiązują karty ocen PFO, których wzory, ustalone przez Radę Federacji.przedstawione są na stronie internetowej PFO.

7.3.Oprócz kart ocen sędzia wypełnia dla każdej klasy protokół sędziowski, którego wzory określają załączniki nr 2 i 3.

7.4.Protokóły sędziowski i katalogi przechowywane są przez organizatora konkursu przez okres 5 lat i w razie potrzeby udostępnia Radzie Federacji.

7.5.Liczbę sędziów oceniających ptaki określa Sekcja Sędziów na podstawie podanej w zapotrzebowaniu na sędziów przewidywanej liczby kolekcji i pojedynczych ptaków,które zgłoszone zostaną do konkursu.

7.6.Sędzia ocenia tylko do 100 ptaków w ciągu jednego dnia(kanarków kolorowych,kształtnych oraz egzotyki) oraz 80 kanarków harcenskich,wodolotnych lub timbradosów.

7.7.Ocena jest prowadzona jednoetapowo,tzn. każdy ptak jest oceniany w danym konkursie tylko jeden raz(bez eliminacji,półfinałów lub finałów).

7.8.Na czs konkursu ptaki umieszcza się w klatkach zgodnych ze standartami określonymi przez Radę Federacji, których wzór określa załacznik 4.

                                         Rozdział 8

    Organizacja konkursów kanarków harceńskich, wodnotokowych i timbradosów

8.1.Konkursy śpiewu kanarków harceńskich,wodnotokowych i timbradosów, zwanych dalej kanarkami śpiewającymi,połączone są z wystawowymi, w czasie których organizator ma obowiązek przeprowadzić pokazy śpiewu ocenionych ptaków.

8.2.Do udziału w konkursach organizowanych wewnątrz stowarzyszeń i w oddziałach stowarzyszeń można zgłaszać nieograniczoną ilość kolekcji i ptaków pojedynczych.

8.3.Zgłaszający kanarki do konkursu zobowiązany jest do:

a)czytelnego wypełnienia formularza zgłoszeniowego, którego wzór określa załącznik nr 5 (reg.PFO).

b)ustawienia szafki z ptakami w wyznaczonym do tego celu pomieszczeniu,

c)przyklejenia do każdej klatki z kolekcji numerków od jeden do cztery (górna klatka nr 1 dolna nr 4),

d)właściwego rozmieszczenia drążków w klatce: przedni na trzecim pręcie, tylny na szóstym pręcie od końca,

e)pozostawienie na szafce:

   - formularza zgłoszeniowego,

   - pokarmu ze wskazaniem,jak należy karmić kanarki(na kartce można napisać, w jaki sposób         karmić i przygotować ptaki do konkursu),

   - informacje,jakie mają być karmniki i pojniki w trakcie oceny - puste czy pełne: brak                     zaznaczenia  spowoduje opróżnienie wspomnianych przed oddaniem ptaków do oceny.

8.4.Przyjmowanie ptaków wszystkich odbywa się w dniu i w godzinach wyznaczonych przez organizatora konkursu.

8.5.Po przyjęciu wszystkih zgłoszonych ptaków przez komisję konkursoeą wyznaczoną przez organizatora do obsługi konkursu kanarków śpiewających sala-przechowalnia jest zamykana. W niej odbywa się nadanie numerów poszczególnym kolekcjom.   

8.6.Nadany numer wpisuje się do formilarza i przykleja do szafki.

8.7.Pół godziny po zakończeniu przyjmowania ptaków odbywa się zebranie wszystkich hodowców, którzy zgłosili kanarki śpiewjące do konkursu.

8.8.Przesłuchania ptaków rozpoczynają się w dniu następnym,ilość kolekcji i pojedynczych ptaków przewidzianych do przesłuchania w danym dniu ustalają sędziowie.

8.9.Losowanie numerów kolekcji i pojedynczych ptaków do przesłuchania wykonują sędziowie.

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

Łódzkie Stowarzyszenie
Hodowców Kanarków i Ptaków Ozdobnych

90-257 Łódz; ul. Traugutta 18, Ł.D.K.

prezes.lshkipo@wp.pl

adres do korespondencji:

ŁSHKiPO

Copyright © 2011-2023, ŁSHKiPO

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie oraz rozpowszechnianie zamieszczonych
na tej stronie tekstów oraz zdjęć bez zgody autorów
jest zabronione.