Łódzkie Stowarzyszenie Hodowców Kanarków i Ptaków Ozdobnych

Statut ŁSHKiPO

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

                                                R O Z D Z I A Ł  VIII

                                             KOMISJA     REWIZYJNA

                                                            & 57

Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków i wybiera spośród siebie przewodniczącego, zastępce przewodniczącego i sekretarza.

                                                            & 58

Konisja Rewizyjna powołana jest do przeprowadzenia co najmniej raz w roku sczegółowej kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia, a ponadto przeprowadza w razie konieczności - kontrole dorażne.

                                                            & 59

Ze swojej działalności Komisja Rewizyjna przekłada Walnemu Zgromadzeniu pisemne sprawozdanie. W zależności od wyników lub nie udzielenia obsolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia.

                                                           & 60

Nadrzędnym celem Komisji Rewizyjnej jest sprawowanie skutecznego nadzoru w celu niedopuszczenia do powstania w Stowarzyszeniu nieprawidłości organizacyjnych, gospodarczych i finansowych.

                                                      

                                                      R O Z D Z I A Ł  IX

                                                      SĄD KOLEŻEŃSKI

                                                           & 61

Sąd Koleżeńskiskłada się z 3 lub 5 członkówi wybieraze swego grona przewodniczącego, zastępce przewodniczącego i sekretarza

                                                           & 62

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]Zaloguj się: hasło? »

Newsletter: więcej »

Łódzkie Stowarzyszenie
Hodowców Kanarków i Ptaków Ozdobnych

90-257 Łódz; ul. Traugutta 18, Ł.D.K.

prezes.lshkipo@wp.pl

adres do korespondencji:

ŁSHKiPO

Copyright © 2011-2024, ŁSHKiPO

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie oraz rozpowszechnianie zamieszczonych
na tej stronie tekstów oraz zdjęć bez zgody autorów
jest zabronione.